Удмуртиысь туризм

«Лудорвай», «Тол Бабайлэн резиденциез», «Кам ярдур» но элькунысь туризмъя мукет интыос.

Удмуртиысь Кун Кенеше быръёнъёс - 2017

Удмуртиысь сюресъёсты тупатъян

Удмуртиысь кыӵе сюресъёсты 2016-тӥ арын тупатозы? Ку но кытын ужъёс кутскозы, кӧня коньдон кулэ луоз.

Удмуртилэн кунлыкезлы 100 ар

Удмурт Элькунлэн дауръем юбилеез 2020-тӥ арын луоз

Александр Соловьёвез ӝегатон

Владимир Путин Александр Соловьёвез оскон быремен валче ужысьтыз мозмытӥз

Удмуртилы тӧроез быръёнъёс - 2017

Куара сётон элькунын 10-тӥ куарусёнэ ортчыны быгатоз

Еще темы