«Герд лыдӟонъёс». 2017-тӥ ар

2017-тӥ арын элькун «Герд лыдӟонъёс» Пичи Пургаын ортчизы

Удмуртиысь Кун Кенеше быръёнъёс - 2017

«Удмурт Кенешлы» - 25 ар

Вань удмуртъёслэн «Удмурт Кенеш» мер огазеяськонзы кылдэм дырысен 25 ар тырмиз

Россиысь Кун Думае быръёнъёс

2016-тӥ арын 18-тӥ куарусёнэ Россиысь Кун Думае депутатъёсты быръёнъёс ортчозы

Быдӟым Вормонэз данъяса

Удмуртиын Вормон нуналэз данъяло

Гремихаысь мувӧй кыскон интыын тылпу потӥз

Удмуртиын Дэри ёросысь Гремихаысь месторождениын мувӧй возён резервуар ӝуаны кутскиз

Еще темы