Ижкар+9 °C
24 -тӥ куарусён 2020 Покчиарня
18+

Удмуртстат: Удмуртия – нылкышно тусын улосвыл

  • 762
  • 0
Ижевск / Удмуртия
Удмуртстат: Удмуртия – нылкышно тусын улосвыл
Туспуктэм: Григорий Фомин

Удмуртиын улӥсьёс пӧлысь ӝыныезлэсь уноез – со нылмуртъёс. 8-тӥ Март азьын Удмуртстат кышномуртъёсын герӟаськем куд-ог лыдпусъёсты шараяз.

Ар кутсконлы Удмуртиын 813 сюрс нылкышноос уло вал (вань улӥсьёс пӧлысь 54 процентэз), со пӧлысь 68 процентэз – каръёсын. Вань кышномуртёс пӧлысь ӝыныез (48 процент) ужано арлыдъем луо, 19 процентэз со аресозь ӧз на вуэ, 33 процентэз со вакытысь потӥзы ни.

Удмуртиын 1 сюрс нылкышноослы 854 воргоронъёс луо. Кышномуртъёслэн улон гумырзы ог 12 арлы кузьгес (шорлыдын 78,2 арес)

Нылкышноослэн шоро-куспо арлыдзы 41,6 арес. Со дыре ик каръёсын улӥсь кышномуртъёс, гуртъёсын сярысь, егитэсьгес (карын – 41, арес, гуртын – 42, 1 арес). Шорлыдын 28,8 аресазы нылмуртъёс анай луо.

«Кышномурт» удысъёс луо дышетон (83 процент), тазалыкез утён но мерлыко юрттэт сётон (82 процент), кунокуаослэн но калыкез сюдон предприятиослэн ужзы (76 процент). 

Тодэ вайытом, 5-тӥ южтолэзе 18 часын Ижкарысь Кузебай Герд нимо йӧскалык музейын нылкышно мотоциклистъёслы сӥзем пумиськон ортчозНаверх
Вниз