Ижкар-8 °C
19 тулыспал 2019 Пуксён
16+

Владимир Путин Александр Соловьёвез оскон быремен валче ужысьтыз мозмытӥз

Удмурт Элькунлэн дауръем юбилеез 2020-тӥ арын луоз

«Лудорвай», «Тол Бабайлэн резиденциез», «Кам ярдур» но элькунысь туризмъя мукет интыос.

Кызьы мынэ тодмо конструкторлэсь юбилейзэ 2019-тӥ арын пусъёнлы дасяськон

2017-тӥ арын элькун «Герд лыдӟонъёс» Пичи Пургаын ортчизы

27-тӥ шуркынмонэ 2001-тӥ арын удмурт кыл Удмурт Элькунлэн кун кылэз луиз

Йӧскалык азьветлӥсь, Удмурт автономия кылдытон понна нюръясь 1898-тӥ арын 14-тӥ толшоре вордскиз

Удмуртъёслэн I огъяросси ӧтчамзы усьтӥськиз 26-тӥ инвожое 1018-тӥ арын Алабгоын. Ӧтчамлы тӧрое Максим Прокопьевез бырйизы

Наверх
Вниз